หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 


 

 
 
 
 
  ที่อยู่ : 235 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี
จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60220
  โทรศัพท์ : 056-217-461
  โทรสาร : 056-217-461 ต่อ 2
  Website : www.phoprasat.go.th
  Email : phoprasat@phoprasat.go.th