ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ประสาท
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 2 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256392,02697,631108,2782,849--------300,784
256285,663130,39392,197159,879146,498128,347119,09591,837134,847198,33677,09861,4461,425,636
256124,5618,40190,649159,05349,23834,33929,98841,26735,26487,07382,169133,233775,235
ยอดยกมาตั้งแต่ 9 ม.ค. 2561 ถึง 31 ธ.ค. 2560   783
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,502,438
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี