ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ประสาท
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 20 ต.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256285,663130,39392,197159,879146,498128,347119,09591,837134,847104,981--1,193,737
256124,5618,40190,649159,05349,23834,33929,98841,26735,26487,07382,169133,233775,235
ยอดยกมาตั้งแต่ 9 ม.ค. 2561 ถึง 31 ส.ค. 2560   783
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,969,755
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี