หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างรื้อฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6 บ้านโค้งสวอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงปิดภาคเรียน ที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต นว.ถ.88-008 รหัสสายทาง สาย บ้านผาลาด - บ้านโพธิ์ประสาท กว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 339.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 2,037.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ [ 13 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]อาหารเสริม (นม) ช่วงปิดภาคเรียน ที่ 1/2566 [ 8 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม(โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]จ้างทำป้ายไวนิล(โครงการพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑o,๑๑,๑๒ และหมู่ที่ ๑๓ ภายในตำบลโพธิ์ประสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 53