หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


อาหารเสริม (นม) เดือน กรกฎาคม 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบออัดแน่น หมู่ที่ 12 บ้านหนองต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมปริ้นเตอร์ พ.ส. 481-62-0034 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำทำเนียบบุคลากรและป้ายอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑o,๑๑,๑๒ และหมู่ที่ ๑๓ ภายในตำบล โพธิ์ประสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องรับสัญญาณพร้อมไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ พส.481-63-0042 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ พส.481-62-0035 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 25