หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ(ป้องกันฯ)หมายเลขครุภัณฑ์ พ.ส. 420-58-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงปิดภาคเรียน ที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟฟ้า)กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบรถยนต์ข้ามได้ หมู่ที่ 13 บ้านหนองยอเหนือ ตำบลโพธิ์ประสาท ขนาดกว้่าง 5 เมตร ยาว 13 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำหมู่ที่ 1,4,5,8 ซ่อมแซมท่อระบายน้ำหมู่ที่ 5,6,7,8,11 ช่อมแซมฝาย ค.ส.ล. หมู่ที่ 12 และซ่อมแซมไหล่ทางหมู่ที่ 3,5 ภายในตำบลโพธิ์ประสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]อาหารเสริม (นม) เดือน มีนาคม 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 43