หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 


นายธีระ สว่างยิ่ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
 


นายสังเวียน เปี่ยมศรี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท


นายมณี บุตรวงษ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
 
 


นายสุชิน พินสุกรี
สมาชิกสภาหมู่ที่1บ้านบ่อไทยสามัคคี


นางทองหล่อ วินิจสร
สมาชิกสภาหมู่ที่1บ้านบ่อไทยสามัคคี


นายรอง ชาลีรักษ์
สมาชิกสภาหมู่ที่2บ้านไร่ประชาสรรค์


นายสามารถ สร้อยสวน
สมาชิกสภาหมู่ที่3 บ้านไร่เกษตรสวรรค์


นายชูชีพ หนูเนตร
สมาชิกสภาหมู่ที่4 บ้านตะเคียนทอง


นายสำราญ ภู่โพธิ์
สมาชิกสภาหมู่ที่4 บ้านตะเคียนทอง