หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางกุลภาภร ป้อมจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.โพธิ์ประสาท
ที่ทำการ อบต.โพธิ์ประสาท
วิสัยทัศน์ อบต.โพธิ์ประสาท
" โพธิ์ประสาทน่าอยู่ เชิดชูผู้สูงวัย
ใส่ใจคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับทุกองค์กร "
สถานที่เรียนรู้และสินค้า OTOP
ในตำบลโพธิ์ประสาท
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 


นายธีระ สว่างยิ่ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
 


นายสังเวียน เปี่ยมศรี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท


นายมณี บุตรวงษ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
 
 


นายสุชิน พินสุกรี
สมาชิกสภาหมู่ที่1บ้านบ่อไทยสามัคคี


นางทองหล่อ วินิจสร
สมาชิกสภาหมู่ที่1บ้านบ่อไทยสามัคคี


นายรอง ชาลีรักษ์
สมาชิกสภาหมู่ที่2บ้านไร่ประชาสรรค์


นายสามารถ สร้อยสวน
สมาชิกสภาหมู่ที่3 บ้านไร่เกษตรสวรรค์


นายชูชีพ หนูเนตร
สมาชิกสภาหมู่ที่4 บ้านตะเคียนทอง


นายสำราญ ภู่โพธิ์
สมาชิกสภาหมู่ที่4 บ้านตะเคียนทอง
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 061-271-000-2