หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางกุลภาภร ป้อมจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.โพธิ์ประสาท
ที่ทำการ อบต.โพธิ์ประสาท
วิสัยทัศน์ อบต.โพธิ์ประสาท
" โพธิ์ประสาทน่าอยู่ เชิดชูผู้สูงวัย
ใส่ใจคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับทุกองค์กร "
สถานที่เรียนรู้และสินค้า OTOP
ในตำบลโพธิ์ประสาท
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 นายธีระ สว่างยิ่ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
 


นายสังเวียน เปี่ยมศรี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท


นางกุลภาภร ป้อมจันทร์
เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
 
 


นายสุชิน พินสุกรี
สมาชิกสภาหมู่ที่1บ้านบ่อไทยสามัคคี


นางทองหล่อ วินิจสร
สมาชิกสภาหมู่ที่1บ้านบ่อไทยสามัคคี


นายรอง ชาลีรักษ์
สมาชิกสภาหมู่ที่2บ้านไร่ประชาสรรค์


นายสามารถ สร้อยสวน
สมาชิกสภาหมู่ที่3 บ้านไร่เกษตรสวรรค์


นายมณี บุตรวงษ์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 3 บ้านไร่เกษตรสวรรค์


นายชูชีพ หนูเนตร
สมาชิกสภาหมู่ที่4 บ้านตะเคียนทอง
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 098-594-5961