หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางกุลภาภร ป้อมจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.โพธิ์ประสาท
ที่ทำการ อบต.โพธิ์ประสาท
วิสัยทัศน์ อบต.โพธิ์ประสาท
" โพธิ์ประสาทน่าอยู่ เชิดชูผู้สูงวัย
ใส่ใจคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับทุกองค์กร "
สถานที่เรียนรู้และสินค้า OTOP
ในตำบลโพธิ์ประสาท
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
โครงการมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในตำบลโพธิ์ประสาท ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประมวลภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาทร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโพธิ์ประสาทจัดกิจกรรม โครงการมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในตำบลโพธิ์ประสาท ประจำปี 2562 โดยนางกุลภาภร ป้อมจันทร์ และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีคุณหมอ วิระพงษ์ ศรีสงคราม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อไทยสามัคคีและคุณหมอปัณพิตา สิงห์สังเวียน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ื ครู/ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมนักเรียนในตำบลโพธิ์ประสาท ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ค. 2562 เวลา 14.37 น. โดย คุณ สุกัญญา บุญประดับ

ผู้เข้าชม 37 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 061-271-000-2