หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เมษายน 2561-กันยายน 2561)   10 ก.ค. 2562 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   3 ก.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท (One Stop Service)    2 ก.ค. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท   28 มิ.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบปรมาณ 2561   28 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้เพื่อรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ.2562   28 มิ.ย. 2562 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2562   27 มิ.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562   26 มิ.ย. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564)   26 มิ.ย. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   26 มิ.ย. 2562 32
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7