หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางกุลภาภร ป้อมจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.โพธิ์ประสาท
ที่ทำการ อบต.โพธิ์ประสาท
วิสัยทัศน์ อบต.โพธิ์ประสาท
" โพธิ์ประสาทน่าอยู่ เชิดชูผู้สูงวัย
ใส่ใจคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับทุกองค์กร "
สถานที่เรียนรู้และสินค้า OTOP
ในตำบลโพธิ์ประสาท
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   กรมการจัดกางาน   12 พ.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท ประจำปีงบประมาณ 2563   30 ก.ย. 2562 265
หลักประกันสุขภาพ   โครงการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในตำบลโพธิ์ประสาท   28 ส.ค. 2562 40
หลักประกันสุขภาพ   โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ   28 ส.ค. 2562 26
หลักประกันสุขภาพ   โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายลดเสี่ยงเลี่ยงโรคในกลุ่มผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ประสา   28 ส.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   13 ส.ค. 2562 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2562   24 ก.ค. 2562 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในตำบลโพธิ์ประสาท ประจำปี 2562   23 ก.ค. 2562 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เมษายน 2561-กันยายน 2561)   10 ก.ค. 2562 71
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   3 ก.ค. 2562 62
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 061-271-000-2