หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางกุลภาภร ป้อมจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.โพธิ์ประสาท
ที่ทำการ อบต.โพธิ์ประสาท
วิสัยทัศน์ อบต.โพธิ์ประสาท
" โพธิ์ประสาทน่าอยู่ เชิดชูผู้สูงวัย
ใส่ใจคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับทุกองค์กร "
สถานที่เรียนรู้และสินค้า OTOP
ในตำบลโพธิ์ประสาท
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่น  23 ม.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียน ประจำปีงบประมาณ 2563  14 ม.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   กรมการจัดกางาน  12 พ.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท ประจำปีงบประมาณ 2563  30 ก.ย. 2562 315
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  13 ส.ค. 2562 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2562  24 ก.ค. 2562 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในตำบลโพธิ์ประสาท ประจำปี 2562  23 ก.ค. 2562 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เมษายน 2561-กันยายน 2561)  10 ก.ค. 2562 99
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท (One Stop Service)   2 ก.ค. 2562 145
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท  28 มิ.ย. 2562 60
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 061-271-000-2