หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางกุลภาภร ป้อมจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.โพธิ์ประสาท
ที่ทำการ อบต.โพธิ์ประสาท
วิสัยทัศน์ อบต.โพธิ์ประสาท
" โพธิ์ประสาทน่าอยู่ เชิดชูผู้สูงวัย
ใส่ใจคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับทุกองค์กร "
สถานที่เรียนรู้และสินค้า OTOP
ในตำบลโพธิ์ประสาท
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท ประจำปีงบประมาณ 2563   30 ก.ย. 2562 250
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   13 ส.ค. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2562   24 ก.ค. 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในตำบลโพธิ์ประสาท ประจำปี 2562   23 ก.ค. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เมษายน 2561-กันยายน 2561)   10 ก.ค. 2562 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท (One Stop Service)    2 ก.ค. 2562 117
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท   28 มิ.ย. 2562 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบปรมาณ 2561   28 มิ.ย. 2562 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้เพื่อรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ.2562   28 มิ.ย. 2562 123
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2562   27 มิ.ย. 2562 22
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 061-271-000-2