หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางกุลภาภร ป้อมจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.โพธิ์ประสาท
ที่ทำการ อบต.โพธิ์ประสาท
วิสัยทัศน์ อบต.โพธิ์ประสาท
" โพธิ์ประสาทน่าอยู่ เชิดชูผู้สูงวัย
ใส่ใจคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับทุกองค์กร "
สถานที่เรียนรู้และสินค้า OTOP
ในตำบลโพธิ์ประสาท
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกรด   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)    20 ก.ย. 2562 2
ข่าวกิจกรรม ทต.ท่าตะโก   โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562   20 ก.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นครสวรรค์ตก   ขอความอนุเคราะห์แจ้งผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพมาแสดงตน   20 ก.ย. 2562 12
ข่าวกิจกรรม ทต.ท่าตะโก   โครงการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2562   20 ก.ย. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านมะเกลือ   ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (แบบอัดท้าย) และรถบรรทุกน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20 ก.ย. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ฆะมัง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถแบ็คโฮเพื่อปิดท่อระบายบน้ำ   20 ก.ย. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านมะเกลือ   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย (แบบ บก.06) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (แบบอัดท้าย) และรถบรรทุกน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ   20 ก.ย. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่สิงห์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ เรื่อง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวาสุกรี บุญโชติ หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ก.ย. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านมะเกลือ   ประกาศวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน และรถบรรทุกน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน สำนักปลัด/อบต.บ้านมะเกลือ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน   20 ก.ย. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นากลาง   ประกาศผู้ชนะจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์เด็กเล็ก   20 ก.ย. 2562 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 5214
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 061-271-000-2