หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 


 

 
   
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2561-2563 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ2562 [ 11 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 89  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564 ) (ต่อ) [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 123  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564 ) [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 102  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564 ) แก้ไข ครั้งที่ 2 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 102  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564 ) แก้ไข ครั้งที่ 1 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 116  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 91  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่้น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 69  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ 2561 - 2564 ) เพิ่มเต็ม ครั้งที่ 1 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 66  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ปรับปรุงครั้งที่ 2 [ 22 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศใช้แผนอันตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2563) ปรับปรุงครั้งที่ 2 [ 22 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)     2