หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ 2564 [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนและเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท [ 14 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 26 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
  (1)     2      3