หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 26 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 10 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 10 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง [ 10 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 10 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 10 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศมาตราการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 28 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศมาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 28 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)     2