หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 139  
 
แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
แผนเฉพาะกิจป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 95  
 
แผนอัตรากำลังสามปี 2561-2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 125  
 
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาทในการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 51  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 14 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 69  
 
  (1)     2