หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
แผนเฉพาะกิจป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
แผนอัตรากำลังสามปี 2561-2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 72  
 
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาทในการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 14 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)     2