หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท ปีงบประมาณ 2563 [ 8 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือน มิถุนายน 2563) [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือน พฤษภาคม 2563) [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือน เมษายน 2563) [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) [ 24 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน [ 6 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือน มีนาคม 2563) [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563) [ 31 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือน มกราคม 2563) [ 31 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)     2      3      4