หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสมศักดิ์ ไชยศิริ
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.โพธิ์ประสาท
โทร : 0810450477


นายสมศักดิ์ ไชยศิริ
รองปลัด อบต.โพธิืประสาท
โทร : 0810450477


นายรักษ์ไท กาญจนากร
ผู้อำนวยการกองช่าง
เลขตำแหน่ง 22-3-05-2103-001
โทร : 081 785 7102


นายธรรมศักดิ์์ แก้วนิ่ม
ผู้อำนวยการกองคลัง
เลขตำแหน่ง 22-3-04-2102-001
โทร : 080 505 1969


นางสาวทิพรัตน์ ฉันขาว
หัวหน้าสำนักปลัด
เลขตำแหน่ง 22-3-01-2101-001
โทร : 0988558023


หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
-