หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


- ว่าง -
ปลัด อบต.โพธิ์ประสาท 22-3-00-1101-001


นายสมศักดิ์ ไชยศิริ
รองปลัด อบต.โพธิ์ประสาท 22-3-00-1101-002
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายรักษ์ไท กาญจนากร
ผู้อำนวยการกองช่าง 22-3-05-2103-001


นายธรรมศักดิ์์ แก้วนิ่ม
ผู้อำนวยการกองคลัง 22-3-04-2102-001


- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัด