หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางกุลภาภร ป้อมจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.โพธิ์ประสาท
ที่ทำการ อบต.โพธิ์ประสาท
วิสัยทัศน์ อบต.โพธิ์ประสาท
" โพธิ์ประสาทน่าอยู่ เชิดชูผู้สูงวัย
ใส่ใจคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับทุกองค์กร "
สถานที่เรียนรู้และสินค้า OTOP
ในตำบลโพธิ์ประสาท
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 


นางกุลภาภร ป้อมจันทร์
ปลัด อบต.โพธิ์ประสาท


นายสมศักดิ์ ไชยศิริ
รองปลัดปลัด อบต.โพธิ์ประสาท
 
สำนักปลัด
 


น.ส.นิธิกานต์ วิวัฒนไพศาล
หน้าหน้าสำนักปลัด


น.ส.พรรณิษา ทองไทย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


น.ส.ฉวีวรรณ ส่งอู่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางปัญชลิกา โตไธสง
ครู.คศ.1
บ้านบ่อไทยสามัคคี


น.ส.กฤษณา สงคราม
ครู ค.ศ.2
บ้านตะเคียนทอง


นางสาวอาณุรักษ์ มณฑป
ครู.คศ.1
บ้านโพธิ์ประสาท


นางณัฐชา แก้วเวียง
ครู.คศ.1
บ้านโค้งสวอง
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 061-271-000-2