หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายวิรัตน์​ สีแดง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.โพธิ์ประสาท
ที่ทำการ อบต.โพธิ์ประสาท
วิสัยทัศน์ อบต.โพธิ์ประสาท
" การบริหารโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา
ประชาร่วมคิดทำ นำพาโพธิ์ประสาทเจริญ "
สถานที่เรียนรู้และสินค้า OTOP
ในตำบลโพธิ์ประสาท
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 


-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 22-3-01-1101-001


นายสมศักดิ์ ไชยศิริ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 22-3-00-1101-002
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัด
 


นางสาวทิพรัตน์ ฉันขาว
หัวหน้าสำนักปลัด
เลขตำแหน่ง 22-3-01-2101-001
โทร : 0988558023


นางจุฑารัตน์ จิ๋วมา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เลขตำแหน่ง 22-3-01-3102-001
โทร : 0862047199


นางสาวภรณ์นภัส กันทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เลขตำแหน่ง 22-3-01-3103-001
โทร : 0807896562


- ว่าง -
นิติกรปฏิบัติการ /ชำนาญการ
เลขตำแหน่ง 22-3-01-3105-001


นายจิรศักดิ์ คงคาอินทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เลขตำแหน่ง 22-3-01-3803-001
โทร : 097 941 2695


นางสาวสินันท์ เครือสาร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เลขตำแหน่ง 22-3-01-3801-001


นายกิตติชัย ทองมี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
เลขตำแหน่ง 22-3-01-3810-001
โทร : 097 983 2899
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 099-271-7355