หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 


นางกุลภาภร ป้อมจันทร์
ปลัด อบต.โพธิ์ประสาท


นายสมศักดิ์ ไชยศิริ
รองปลัดปลัด อบต.โพธิ์ประสาท
 
 


น.ส.นิธิกานต์ วิวัฒนไพศาล
หน้าหน้าสำนักปลัด


น.ส.พรรณิษา ทองไทย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


น.ส.ฉวีวรรณ ส่งอู่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางปัญชลิกา โตไธสง
ครู.คศ.1
บ้านบ่อไทยสามัคคี


น.ส.กฤษณา สงคราม
ครู ค.ศ.2
บ้านตะเคียนทอง


นางสาวอาณุรักษ์ มณฑป
ครู.คศ.1
บ้านโพธิ์ประสาท


นางณัฐชา แก้วเวียง
ครู.คศ.1
บ้านโค้งสวอง