หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางกุลภาภร ป้อมจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.โพธิ์ประสาท
ที่ทำการ อบต.โพธิ์ประสาท
วิสัยทัศน์ อบต.โพธิ์ประสาท
" โพธิ์ประสาทน่าอยู่ เชิดชูผู้สูงวัย
ใส่ใจคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับทุกองค์กร "
สถานที่เรียนรู้และสินค้า OTOP
ในตำบลโพธิ์ประสาท
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 


นางกุลภาภร ป้อมจันทร์
ปลัด อบต.โพธิ์ประสาท


นายสมศักดิ์ ไชยศิริ
รองปลัด อบต.โพธิ์ประสาท
 
กองคลัง
 


นายธรรมศักดิ์ แก้วนิ่ม
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวนันทวดี แสงชมภู
เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชีชำนาญงาน


ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง/ ชง)


ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง/ ชง)


น.ส.ณิชัญญา ฤทธิ์ฉ่ำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี


นางสาวอุษา กุลบุญ
ช่วยงานพัสดุ (พนักงานจ้างทั่วไป)


น.ส.หนึ่งฤทัย มหิสุ
ช่วยงานจัดเก็บรายได้(พนักงานจ้างทั่วไป)
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 098-594-5961