หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 
 
   
 

จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง 13 หมู่ และจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าร้อยละ 98
   
 

มีระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-13
 
 
   
   
โทรศัพท์

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ มี จำนวน 26 แห่ง
   
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์ตากฟ้า ตั้งอยู่ ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ห่างจากตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปทางทิศเหนือประมาณ 20 กิโลเมตร
 
 
   
         
การบริการ

ปั้มน้ำมัน จำนวน 8 แห่ง

กิจการขายมูลค้างคาว จำนวน 1 แห่ง

ร้านค้าปลีก จำนวน 61 แห่ง

ร้านอาหาร จำนวน 8 แห่ง

อู่ซ่อมรถ จำนวน 6 แห่ง

ร้านเกมส์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 แห่ง

ร้านเสริมสวย จำนวน 5 แห่ง

ร้านขายสังฆภัณฑ์ จำนวน 3 แห่ง

เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน 3 แห่ง

ห้องเช่า จำนวน 4 แห่ง

ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง

กิจการให้เช่าเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 แห่ง

ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์ จำนวน 1 แห่ง

ร้านอ๊อก เชื่อม เหล็กทุกชนิด จำนวน 1 แห่ง

ร้านคาร์แคร์ จำนวน 1 แห่ง
(ข้อมูลจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี ณ เดือน 30 กันยายน พ.ศ. 2559)