หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางกุลภาภร ป้อมจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.โพธิ์ประสาท
ที่ทำการ อบต.โพธิ์ประสาท
วิสัยทัศน์ อบต.โพธิ์ประสาท
" โพธิ์ประสาทน่าอยู่ เชิดชูผู้สูงวัย
ใส่ใจคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับทุกองค์กร "
สถานที่เรียนรู้และสินค้า OTOP
ในตำบลโพธิ์ประสาท
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
   
 

จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง 13 หมู่ และจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าร้อยละ 98
   
 

มีระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-13
 
 
   
   
โทรศัพท์

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ มี จำนวน 26 แห่ง
   
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์ตากฟ้า ตั้งอยู่ ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ห่างจากตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปทางทิศเหนือประมาณ 20 กิโลเมตร
 
 
   
         
การบริการ

ปั้มน้ำมัน จำนวน 8 แห่ง

กิจการขายมูลค้างคาว จำนวน 1 แห่ง

ร้านค้าปลีก จำนวน 61 แห่ง

ร้านอาหาร จำนวน 8